Pięć wyróżnień dla gminy Wisznia Mała w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”

Podczas Gali Finałowej Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 27 czerwca 2022 roku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, zostały przyznane nagrody dla samorządów wyróżniających się w zakresie edukacji.

Docenione zostały gminy, powiaty i województwa, w których polityka oświatowa jest nowoczesna, zorientowana na przyszłość i prowadzona według wysokich standardów jakościowych. Wśród nagrodzonych znalazła się również gmina Wisznia Mała.

W tym roku nasza gmina została wyróżniona w kilku kategoriach. Po raz siódmy gmina otrzymała prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Edukacji”. W kategorii gminy do 20.000 mieszkańców z województwa dolnośląskiego certyfikat uzyskały zaledwie dwie gminy: gmina Wisznia Mała oraz gmina Dobroszyce. Ponadto uzyskała nagrodę nadzwyczajną „Lider Jakości Kształcenia” za szczególną troskę o podnoszenie jakości nauczania i stanowienie wzoru do naśladowania dla innych JST.

Wśród wyróżnionych samorządowców znalazł się wójt Jakub Bronowicki, który otrzymał Medal „Samorządowiec Społecznie Zaangażowany” za pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy. Natomiast dyrektorka SAPO Agnieszka Moździerz otrzymała wyróżnienie „Menedżer Sukcesu w Oświacie”, które przyznawane jest za wiedzą, doświadczenie, kompetencje i zaangażowanie w wykonywaniu własnych zadań zawodowych, przyczyniające się w ten sposób do wzorowej realizacji polityki oświatowej.

W tym roku również nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej. Znalazła się wśród 10 najlepszych szkół oraz placówek w Polsce i uzyskała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

Przyznane nagrody to duży prestiż dla naszej gminy, która znalazła się w gronie najlepszych samorządów w Polsce. To dowód na to, że gmina w sposób nowoczesny i innowacyjny prowadzi politykę oświatową.

źródło: UG Wisznia Mała

Top