Blisko 2 mln zł na budowę oświetlenia w Gminie Prusice

Ogłoszono właśnie wyniki w ramach III naboru – PGR – Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z Polskiego Ładu. Tym razem udało nam się pozyskać środki w wysokości 1 960 000,00 zł dofinansowania (98%) na budowę oświetlenia na terenie popegeerowskich miejscowości Gminy Prusice.

Zadanie obejmuje budowę systemu oświetlenia drogowego i ulicznego oraz oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na terenie trzech miejscowości popegeerowskich Gminy Prusice, w tym w Sołectwo Prusice, Skokowa i Krościna Wielka. Szacowana wartość zadania to 2 mln zł, zaś okres realizacji do 12 miesięcy.

Doskonała wiadomość jest również dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy i Mieszkańców Raszowic, gdzie Powiat Trzebnicki pozyskał ponad 1,1 mln zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika” (98%) w Gminie Prusice. W ramach zadania planuje się budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Raszowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1325D, na odcinku 999m.

źródło: UM Prusice

Top