Przebudowano ul. Wesołą w Pęgowie

OBORNIKI ŚL. Zakończył się remont ul. Wesołej w Pęgowie. Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej nawierzchni drogi na nawierzchnię bitumiczną.

W ramach zadania zostało przebudowane 343 metrów drogi o szerokość 4 metrów. Ponadto zostało wybudowane 100 metrów chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 342. Całkowita wartość zadania to kwota blisko 900 tys. zł. Całość finansowana pochodziła ze środków własnych gminy.

Top