I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego

Jest ich dwadzieścioro jeden. Są młodzi, pełni zapału i chętni do reprezentowania potrzeb i oczekiwań młodzieży z terenu powiatu trzebnickiego. Mowa o Młodzieżowej Radzie Powiatu Trzebnickiego, która 28 grudnia spotkała się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, by wybrać spośród siebie prezydium.

I sesję Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego Joanna Wiraszka, która pogratulowała młodzieży odwagi do kandydowania na radnych oraz życzyła owocnych obrad.

Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko złożyli ślubowanie, ale także wybrali ze swojego grona prezydium. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego została Wiktoria Derela – uczennica Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich. Funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Kamil Zawadzki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, a sekretarza – Szymon Świątek z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy.

To już moja druga kadencja w młodzieżowej radzie. Do kandydowania na radną namówił mnie tata, który pokazywał mi jak pracować z ludźmi. Utwierdził mnie również w przekonaniu, że głos młodzieży jest ważny, a Zarząd Powiatu Trzebnickiego, jest otwarty na młodych ludzi. Pierwsze co chciałabym zrobić, to stworzyć bezpieczną przestrzeń spotkań, zarówno dla radnych, jak i dla młodzieży z całego powiatu. Być może to będzie nasza jedna stała siedziba lub kilka mniejszych w poszczególnych gminach, gdzie pełnilibyśmy dyżury – mówi przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego Wiktoria Derela, a jej kolega z rady Szymon Świątek podkreśla – Zawsze będę stawiał na ludzi. Zależy mi na rozmowach z młodzieżą powiatu trzebnickiego. Chcę do nich dotrzeć poprzez badania, wywiady, ankiety, a co najważniejsze poprzez bezpośrednie spotkania. Wiem, że drzemie w nas ogromna siła i nie brak nam pomysłów, dlatego też cieszę się, że możemy nie tylko o nich głośno mówić, ale również wspólnie je realizować.

Warto przypomnieć, że jest to II kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego. W jej skład wchodzi 21 przedstawicieli wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie powiatu trzebnickiego. Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie powiatu oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców powiatu.

Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego:

Leonie Koffi – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie
Amelia Grekulińska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich
Karolina Szymańska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich
Wiktoria Derela – Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich
Filip Krzemianowski – Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich
Gabriela Tarczyńska – Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pęgowie
Michał Sadłowski – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach
Natalia Szymaniak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
Bruno Fortuna – Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej
Adrian Cudecki – Szkoła Podstawowa im. Młodych Bohaterów w Szewcach
Karina Banaś – Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego ”Niedźwiadka” w Trzebnicy
Marika Dudek – Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy
Maciej Korzystka – Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy
Szymon Świątek – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy
Mateusz Maciejak – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy
Julia Kotarska – Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie
Kalina Maliczowska – Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej
Zofia Waleszczyńska – Szkoła Podstawowa w Zawoni
Aleksandra Rudolf – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
Kamil Zawadzki – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Marta Synowiec – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

żródło: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Top