Kolejny radny opuszcza szeregi burmistrza Długozimy

Radny Zenobiusz Modliborski odchodzi z klubu radnych „Skuteczni dla rozwoju” burmistrza Marka Długozimy i oficjalnie przechodzi do opozycji.

Decyzja ta była sporym zaskoczeniem. Jak się okazuje czarę goryczy przelał fakt nie dotrzymania przez burmistrza Marka Długozimę obietnic dotyczących inwestycji w sołectwie Domanowice, gdzie radny Modliborski jest sołtysem. Gmina nie poinformowała też sołtysa o rządowym programie skierowanym dla Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie można było zdobyć środki finansowe na różne działania.

Dość istotną kwestią dla sołectwa Domanowice jest pilny remont schodów i ganku do świetlicy wiejskiej. Ich stan jest bardzo zły, jednakże nic nie wskazuje na to, aby coś miało się w tym roku zmienić.

– Jak Pan zamierza przeprowadzić jakiekolwiek działania przy rozbudowie świetlicy, jeśli w roku 2023 przeznaczone jest na tę inwestycję 2700 zł? – pytał radny Modliborski na Komisji Budżetowej w dniu 21 kwietnia. – Schody i ganek świetlicy są obecnie w tak złym stanie, że wręcz zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców Domanowic.

– Ale tłumaczę Panu, że zrobiliśmy dokumentację projektową i będziemy to zadanie realizować. Otrzymaliśmy dwa miesiące temu pozwolenie na przebudowę tego ganku – odpowiadał burmistrz Marek Długozima.

– To na co tu czekać? Pan chce czekać z ogłoszeniem przetargu na ten ganek? Chce Pan to zadanie realizować dopiero w przyszłym roku? Niech Pan się nie ośmiesza – mówił radny Modliborski.

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się tego samego dnia, radny Modliborski usiadł w ławach po stronie opozycji. To kolejna osoba, która opuszcza szeregi radnych burmistrza Marka Długozimy. Obecnie na 21 radnych burmistrz może liczyć na poparcie już tylko 11 radnych.

Top