15-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”

25 września 2023 w sali widowiskowej GCKiS w Trzebnicy miały miejsce aż trzy ważne wydarzenia: odbyło się 16 Forum Dolnośląskiej Federacji UTW, obchodzony był jubileusz 15-lecia istnienia UTW Tęcza, nastąpiła również inauguracja roku akademickiego 2023/24.

Dwie prezeski, Federacji: Teresa Ziegler i UTW „Tęcza” Halina Wawruszczak rozpoczęły uroczystość witając przybyłych gości m.in. panią senator Alicję Chybicką, senatora M. K. Ujazdowskiego, posła Sławomra Piechotę, a także włodarzy naszej Małej Ojczyzny: Panią Starostę Małgorzatę Matusiak, Sekretarz Powiatu i ,,Sympatyczkę” trzebnickiej ,,Tęczy” Panią Iwonę Kurowską, burmistrza Gminy Trzebnica Pana Marka Długozimę, Prezesa Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, opiekuna rad Młodzieżowej i Seniorów Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Derelę, dyrektorów placówek oświaty i wszystkich przybyłych przedstawicieli dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W części pierwszej imprezy nastąpiła inauguracja kolejnego roku akademickiego Słuchaczy UTW „Tęcza”. Tradycyjnie rozpoczęła go hymniczna pieśń ,,GAUDEAMUS”, a wykładem był wiersz słuchaczki trzebnickiego UTW – Justyny Marszałek, którego treść nawiązywała do hasła Forum – renesansowego ,,Carpe diem”.

W tle sceny pojawiło się hasło: „Trzeba przeżyć życie, by dostrzec jak ważne są chwile”.
Trzebnicki Uniwersytet „Tęcza” w „okrojonym” programie przedstawił swój wizerunek: Teatr Tańca i Ruchu ,,Impresja” już wtedy, gdy tylko zgasły światła na widowni zaprezentował spektakl pantomimiczny pt. ,,INNI”, który przywołał bardzo ważny problem braku tolerancji i akceptacji, dotykający obecną cywilizację. Krótko „losowo wybrane” numery kabaretowe przedstawił „Teatr 7 kolorów”; była prezentacja slajdów ilustrujących aktywność UTW na przestrzeni 15 lat w uniwersyteckich sekcjach, podczas wycieczek, wczasów i zabaw.
Tę część zwieńczyła uroczystość nadania tytułu „Honorowego członka” byłej wieloletniej prezes Irenie Kahalik. Federacja nadała jej tytuł „Osobowość Uniwersytetu”. Ten sam tytuł otrzymał także poseł Sławomir Piechota.

Kawową przerwę poprzedziło wygłoszenie laudacji i składanie gratulacji trzebnickiej „Tęczy”. Było wzruszająco, podniośle i radośnie. Podczas przerwy konsumowano pyszne kanapeczki i domowe wypieki.

Drugą część spotkania poświecono skomentowaniu i prezentacji poprzednich forów Federacji: Prezes Teresa Ziegler komentowała zdjęcia przywołujące tematykę poruszaną podczas spotkań. Konkluzją jest stwierdzenie, że spotkania przedstawicieli UTW służą integracji, wymianie doświadczeń, a przede wszystkim uczą jaki powinien być lider. Prezeska poinformowała przybyłych, że poszerza się „zasięg” Federacji. Do dnia spotkania pozostawało w niej 27 UTW z Dolnego Śląska. Istotą corocznych forów jest organizowanie warsztatów dla uczestników.
W tym roku były to:
– aktorski – prowadzony przez pochodzącego z Trzebnicy aktora, pedagoga dr Ryszarda Jabłońskiego;
– taneczny, który poprowadziła członkini UTW „Tęcza” Halina Moroń-Gdowska;
– plastyczny – w roli instruktora wystąpił malarz amator, muzyk, fozjoterepeuta, kierownik i multiinstrumentalista zespołu „Baryczanie z Machnic” – pan Wojciech Nowak;
– wokalny z ,,kierowniczką” chóru „Tęczy”,
– a miłośnicy marszu Nordic Walking poszli z opiekunką „kijowej sekcji” – Barbarą Stankiewicz, by zwiedzić klasztorne muzeum.

Każda grupa w ciągu godziny doskonaliła umiejętności, poszerzała wiedzę, by po tym czasie na scenie sali widowiskowej wykazać się zdobytymi umiejętnościami.
„Aktorzy” odśpiewali „Stefka Burczymuchę”; plastycy nauczyli się planować i szkicować pejzaże; tancerze brawurowo wykonali „Bałkański taniec”, a kolega przyznał, że klasztor ma wielkie skarby, chociaż największym dla słuchaczy UTW „Tęcza” jest ich prezeska!

Zwieńczeniem dnia była „uczta w sali Retro”, a zapach „gulaszowej” niósł się po ulicy.
Dziękując za gościnę, wyrażając wdzięczność za przybycie gości, żegnali gospodarze i sami też żegnani byli.

Top