Przebudowa drogi do Rudy Żmigrodzkiej oraz budowa chodnika w Korzeńsku

To inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańców, ale także ma duże znaczenie dla rozwoju turystki w tym regionie.

Budowa chodnika w Korzeńsku. Na zdjęciu wicestarosta Grzegorz Terebun wraz z radnym powiatowym Pawłem Olesiem.

Za ponad 6 mln zł Powiat Trzebnicki przebuduje ponad 3 km drogi nr 1321D prowadzącej od drogi wojewódzkiej do Rudy Żmigrodzkiej. W ramach tego zadania wybudowany zostanie również II etap chodnika w Korzeńsku. Na ten cel powiat trzebnicki pozyskał blisko 5 mln zł dotacji w ramach Polskiego Ładu.

To inwestycja o dużym znaczeniu dla rozwoju turystki. Przebudowaną drogą przemieszczają się wszyscy turyści, którzy zmierzają do urokliwych zakątków stawów Doliny Baryczy.
– Jestem przekonany, ze ta inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwo oraz komfort jazdy mieszkańców i gości którzy do nas przyjeżdżają – mówi wicestarosta Grzegorz Terebun.

Damian Sułkowski, radny powiatowy poprzedniej kadencji, mocno zabiegał o tę inwestycję. Dziś wspólnie możemy oglądać efekty tej pracy.

Wicestarosta Grzegorz Terebun i radny powiatowy poprzedniej kadencji Damian Sułkowski (pierwszy z prawej) sprawdzają postępy prac
Top