Domanowice od lat czekają na przebudowę dróg i remont świetlicy wiejskiej

Mieszkańcy wsi Domanowice w gminie Trzebnica przeznaczają środki z funduszu sołeckiego na projekty budowlane dróg wymagających remontów i przebudowy. Jednak mijają kolejne lata, a remontów jak nie było tak nie ma. O sytuacji w Domanowicach mówi Zenobiusz Modliborski – radny gminny i sołtys wsi.

Droga gminna położona na działkach nr 454/2 i 454/3 posiada istniejący już projekt wykonany z funduszu sołeckiego za kwotę 16 tys. zł. Projekt był wykonywany przez dwa lata – każdego roku przeznaczane było 8 tys. zł.

– Jako sołtys osobiście szukałem projektanta, aby wykonał taki dokument – mówi radny gminny i jednocześnie sołtys Domanowic Zenobiusz Modliborski. – W lutym 2022 roku podczas rozmowy z burmistrzem Markiem Długozimą i naczelnikiem od pozyskiwania środków zewnętrznych, burmistrz poinformował mnie, że złożył wniosek o dofinansowanie na budowę tej drogi, i że musimy czekać do końca maja na rozstrzygnięcie. Gdy na początku czerwca 2022 roku zapytałem burmistrza co z naszą drogą, odpowiedział, że niestety dofinansowanie nie zostało przyznane. Dwa miesiące później na sesj Rady Miejskiej burmistrz Marek Długozima przekazał radnym informację na jakie inwestycje zostały złożone wnioski. Okazało się, że wniosku na drogę w Domanowicach nigdy nie złożono. Bezpośrednio po sesji podszedłem do burmistrza i zapytałem dlaczego mnie okłamał? Żadnej odpowiedzi niestety nie usłyszałem – opowiada radny Modliborski.

Po tej rozmowie radny z Domanowic został zaproszony do gabinetu burmistrza. Ten ponownie poprosił naczelnika od pozyskiwania środków zewnętrznych i powiedział, że można złożyć wniosek na drogi dojazdowe do pól. Jednak przy tej drodze nie ma żadnych pól – jedynie ogródki. Na tym rozmowa się zakończyła i do tematu burmistrz nie wracał.

We wrześniu 2022 roku we wnioskach do projektu budżetu na rok 2023 radny Modliborski ponownie złożył prośbę, aby drogę tę ująć w wydatkach. Jednak bez skutku. Radny Zenobiusz Modliborski jest zaniepokojony faktem, że pozwolenie na przebudowę drogi wygasa na przełomie roku 2024 i 2025. Jeśli inwestycja ta nie zostanie wykonana do końca roku 2024, to trzeba będzie robić aktualizację projektu i wydać niepotrzebnie kolejne pieniądze.

Remont świetlicy wiejskiej

Na chwilę obecną mieszkańcy Domanowic widzą, że ruszył remont ganku.
– Zostały wylane boczne fundamenty schodów i od ponad tygodnia na tej budowie się nic nie dzieje – mówi sołtys Modliborski. – O remont tego ganku i schodów ubiegam się od lat. Na początku mojej kadencji w roku 2015 w rozmowie z burmistrzem Markiem Długozimą ustaliliśmy, że w Domanowicach powstanie nowa świetlica. Miałem znaleźć miejsce i ewentualnie kogoś chętnego na sprzedaż działki.

Taka działka się znalazła obok istniejącego boiska sportowego. Były plany, że obecna świetlica zostanie sprzedana a pieniądze za sprzedaży dołożone do wybudowania nowej. Trudno jednak było znaleźć osoby chętne do zakupu starej świetlicy. W dalszych rozmowach z mieszkańcami Domanowic i z burmistrzem stanęło na tym, że jednak podejmiemy się remontu starej świetlicy, a pieniądze które miały zostać wydane na budowę nowej, przeznaczymy na budowę dróg gminnych, chodnika oraz oświetlenia. Mieszkańcy Domanowic korzystają ze starej świetlicy i na chwilę obecną nie potrzebujemy nowej. Budując nową świetlicę, stara będzie stała jako pustostan w środku wioski. Ludzie mając nowe drogi, chodniki i oświetlenie będą bardziej zadowoleni niż z budowy nowej świetlicy. Burmistrz przystał na taką propozycję. Wysłał dwóch pracowników Wydziału Techniczno Inwestycyjnego, którzy wycenili remont starej świetlicy na kwotę 300 tys. zł. Gdy w kwietniu 2023 roku w projekcie budżetu zauważyłem, że burmistrz Marek Długozimą wpisał na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Domanowicach kwotę 2700 złotych, ręce mi po prostu opadły. To, że burmistrz rozpoczął remont ganku i schodów, podejrzewam wynika tylko z tego powodu, że wystraszył się jego stanu technicznego. Na komisji budżetowej i sesji mówiłem, że jeżeli ten ganek się zawali, to on będzie za to odpowiedzialny. Przedstawiłem wtedy zdjęcia ganku i schodów, które jasno wskazywały, że ich stan zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców – dodaje sołtys Domanowic Zenobiusz Modliborski.

Remont drogi przy świetlicy wiejskiej również czeka

Obok budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 439 przebiega droga, która od tego roku posiada projekt budowlany.

– Projektanta tej drogi również szukałem sam jako sołtys – mówi Zenobiusz Modliborski. – Z funduszu sołeckiego na wykonanie tego projektu przeznaczyliśmy 10 tys. zł. Kiedy remont tej drogi zostanie zrealizowany? Tego niestety nie wie nikt. Długość tego odcinka drogi to około 160 metrów, łącznie z parkingami obok świetlicy – dodaje Zenobiusz Modliborski.

Top