Doktor Marek Długozima przemówił w języku niemieckim

Marek Długozima – burmistrz Trzebnicy ze stopniem naukowym doktora w końcu przemówił po niemiecku. Te kilkanaście sekund filmu z Biegu Sylwestrowego pokazuje dokładnie jaki jest stopień znajomości tego języka u osoby, która rzekomo zna go bardzo dobrze.

Całkiem niedawno burmistrz Marek Długozima został doktorem nauk społecznych. Aby przejść cały przewód doktorski musiał zdać egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie B2. Egzamin taki Marek Długozima zdawał z języka niemieckiego. Jednym z tematów do omówienia podczas egzaminu były zagadnienia z jego pracy doktorskiej: „Stellungnahme zu den Problemen, Grundannahmen und Forschungsergebnissen der Dissertation”.

Warto przypomnieć, że poziom językowy B2 to dość wysoki stopień poprawności gramatycznej i umiejętności formułowania dłuższych płynnych wypowiedzi na zadany temat. Umiejętność zabrania głosu i podtrzymania dyskusji oraz obrony swego stanowiska popartej przekonującymi argumentami. Formułowanie kompetentnych wypowiedzi na tematy fachowe.

Po wysłuchaniu wypowiedzi na filmie, trudno sobie wyobrazić, że burmistrz Marek Długozima zdał ten egzamin na ocenę dobrą. Nie bez znaczenia jest zapewne fakt, że egzamin ten był zdawany zdalnie w trybie online. Protokół z tego egzaminu został podpisany jedynie przez jedną osobę a egzaminujących było trzech. Dlaczego? Tego nie wiadomo.

Na filmie doktor nauk społecznych Marek Długozima z rzekomą znajomością języka niemieckiego na poziomie B2, wita burmistrza miasta Kitzingen takimi oto słowami: „Herzlich willkommen. Heise Stefan Güntner, Oberbürgermeister von Stadt Kitzingen. Vielen Danke Heute Hreute (albo Kreute – niezrozumiałe)”. Co w tłumaczeniu znaczy: „Witam. Nazywam Stefan Güntner, nadburmistrz miasta Kitzingen. Bardzo dziękuję dzisiaj (nieznane słowo).”

Wygląda to na poziom, który objawia się brakiem zdolności wyuczenia na pamięć jednego zdania zapisanego wcześniej na kartce. Z taką znajomością języka uczniowie w szkole podstawowej mieliby problem ze zdaniem do następnej klasy.

Top