Egzotyczne porozumienie samorządowców

Na początku stycznia część samorządowców powiatu trzebnickiego podpisało porozumienie. Jego treść, w świetle znanych powszechnie faktów, zawiera wiele zaskakujących aspektów, okraszonych hasłami o dialogu, równomiernym rozwoju i poszanowaniu mieszkańców.

Zacznijmy od krótkiej prezentacji sygnatariuszy owego powiatowego porozumienia:

1. Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima – oddany zwolennik Zjednoczonej Prawicy, z wielkim uznaniem wypowiadający się o partii Suwerenna Polska (wcześniej Solidarna Polska), posiadający wyśmienite relacje z byłym prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Wielokrotnie udowadniał lekceważące podejście do zasad demokratycznych, choćby poprzez poniżanie radnych opozycji i kneblowanie im ust. Ciekawostka: doktorancki egzamin z języka niemieckiego na poziomie B2 zdał bez znajomości języka niemieckiego.
2. Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia – powszechnie uważana za wychowankę trzebnickiego burmistrza Marka Długozimy, zwolenniczka poprzedniej ekipy rządzącej i promująca ich w ostatniej kampanii parlamentarnej. Ściśle związana z trzebnickim włodarzem – przykładem może być choćby wspólna decyzja o opuszczeniu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
3. Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – od wielu lat związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Dzięki tej formacji został burmistrzem. Kilka dni temu PSL wycofał poparcie dla niego m.in. ze względu na podpisane porozumienie z propisowskim burmistrzem Markiem Długozimą
i „bezpartyjną” starostą Małgorzatą Matusiak. Starosta w skandaliczny sposób potraktowała w ostatnich wyborach kandydata ludowców do Sejmu.
4. Małgorzata Matusiak, Starosta Powiatu Trzebnickiego (bierze udział w tym projekcie choć do podpisania dokumentu zaproszona nie została) – obecne stanowisko zawdzięcza Platformie Obywatelskiej. W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z list tak zwanych „Bezpartyjnych Samorządowców” określanych jako przystawka PiS. Jej prawa ręka w urzędzie, czyli Dyrektor Biura Starosty, ma zarzuty prokuratorskie związane z podłożeniem podsłuchów w służbowym samochodzie wicestarosty. Sprawa jest w toku. Pomimo tak poważnych zarzutów, za zgodą Małgorzaty Matusiak, Pani Dyrektor nadal pracuje w urzędzie i ma się dobrze. Z kolei konkurentów politycznych Pani starosta eliminuje poprzez pozbawienie ich pracy.
5. Wójt Wiszni Małej Jakub Bronowicki – przez wielu uznawany dotychczas za wyważonego samorządowca, ostatnio w konflikcie z mieszkańcami gminy, którzy protestują przeciwko budowie ogromnego centrum logistycznego w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

Nasuwają się pytania do niektórych z samorządowców zawierających to porozumienie:

Czy wójt Wiszni Małej pamięta jak zostali potraktowani przez burmistrza Marka Długozimę młodzi piłkarze Akademii Piłki Nożnej Talent? Przyjął ich Pan w Wiszni pod swoje skrzydła po tym jak wyeliminowano ich z rodzimej gminy skutecznie blokując dostęp do obiektów sportowych. Teraz z uśmiechem podaje Pan rękę burmistrzowi Markowi Długozimie wiedząc z jakim zacięciem dyskryminował i nadal dyskryminuje 150 dzieci z Akademii. Pierwsze zdanie podpisanego porozumienia brzmi: „Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Powiatu Trzebnickiego (…) i szanując przywiązanie do idei samorządności…”. Niestety podpisał Pan pusty frazes, który w kontekście APN Talent jest dodatkowo czystą hipokryzją. A czy pamięta Pan jak burmistrz Długozima „równomiernie” zarządzał inwestycjami w powiecie? O tym za chwilę.

Nasuwa się też pytanie do burmistrza Żmigrodu – jak to jest ściskać rękę starosty Małgorzaty Matusiak, która w rzekomym poszanowaniu wartości demokratycznych próbowała zwolnić z pracy w szkole swojego konkurenta w wyborach parlamentarnych Roberta Byrskiego z PSL? Jak zapatruje się Pan na to, że starosta Małgorzata Matusiak ukarała jakiś czas temu szanowaną dyrektorkę Zespołu Szkół Powiatowych w Żmigrodzie za to, że nie wykonała tego politycznego, a mówiąc bardziej dosadnie – skandalicznego polecenia łamiącego wszelkie zasady przyzwoitości? Dzięki PSL jest Pan burmistrzem. Małgorzata Matusiak należała jeszcze nie tak dawno do tej partii. Wie Pan co o tamtym zachowaniu obecnej Pana samorządowej partnerki sądzi szef struktur PSL na Dolnym Śląsku Paweł Gancarz? „To działanie wprost ze standardów pisowskich”. Trudno się z tym nie zgodzić.

Od lewej: Marek Długozima, Agnieszka Wersta, Robert Lewandowski, Małgorzata Matusiak, Jakub Bronowicki

Panie Marku Długozimo, burmistrzu Trzebnicy – Pan już miał okazję rządzić powiatem w koalicji z PiS w latach 2014-2018. Mówi Pan o równomiernym rozwoju każdej z poszczególnych gmin? Mówi Pan o idei samorządności i zasadach demokratycznych? Ma Pan naprawdę tupet, że używa tych haseł. Jedyne co Pan może zagwarantować to nierównomierne (skorzystam teraz z retoryki Prezydenta RP) dojenie powiatowego budżetu dla osiągnięcia własnych celów. Jako mentor obecnie zagubionych samorządowców i pomysłodawca tego porozumienia wie Pan doskonale jak to się robi. Bowiem w okresie kiedy Pan rządził w powiecie, środki finansowe przeznaczone na inwestycje drogowe w poszczególnych gminach przedstawiały się następująco:

– Trzebnica: 14,8 mln zł
– Oborniki Śl: 6,9 mln zł
– Żmigród: 6,4 mln zł
– Zawonia: 2,9 mln zł
– Wisznia Mała: 2,2 mln zł
– Prusice: 1,0 mln zł

Jak widać gminy Żmigród, Zawonia, Wisznia Mała i Prusice razem wzięte dostały mniej (12,5 mln zł) niż sama Trzebnica (14,8 mln zł). Tak będzie właśnie wyglądał równomierny rozwój i poszanowanie mieszkańców w wydaniu tej koalicji.

Koalicjanci burmistrza Marka Długozimy o burmistrzu Marku Długozimie

Jeszcze nie tak dawno, bo na przełomie roku 2020/2021 samorządowcy, którzy obecnie idą do wyborów ramię w ramię z burmistrzem Trzebnicy Markiem Długozimą, tak mówili o jego zachowaniu w sprawie rzekomej sprzedaży Szpitala Powiatowego:

„Stanowczo sprzeciwiamy się polityce manipulacji, jaką stosuje burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, mówiąc, że planujemy oddać szpital w obce ręce. Z wiadomych tylko sobie pobudek wprowadza w błąd mieszkańców powiatu trzebnickiego. Nie ma naszej zgody na celowe rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Wzywamy włodarza Trzebnicy do zaprzestania wykorzystywania mieszkańców powiatu trzebnickiego do politycznych rozgrywek i zaprzestanie rozpowszechniania kłamstw.”

Takie było stanowisko Zarządu Powiatu Trzebnickiego z Małgorzatą Matusiak na czele, a także samorządowców z gminy Żmigród i Wisznia Mała, którzy zaniepokojeni działalnością pana Marka Dugozimy wystosowali oświadczenie.
Starosta Małgorzata Matusiak mówiła wtedy:

„Oświadczenia i materiał filmowy, które ukazują się sukcesywnie na profilu burmistrza gminy Trzebnica, to szczegółowo zaplanowane manipulacje, którymi burmistrz przede wszystkim próbuje wzbudzić u Państwa niepokój i strach. Dotychczas taka sytuacja w powiecie trzebnickim nie miała miejsca. Żaden polityk, samorządowiec nie posunął się do tak absurdalnych działań na szkodę mieszkańców. Granica została przekroczona”.

Starosta Małgorzata Matusiak

„Szanowni Państwo, burmistrz Marek Długozima wystosował apel do mieszkańców o obronę szpitala. Jest to jawne nawoływanie do protestów, a szpital nie jest zagrożony. Szpital jest w dobrej kondycji finansowej. Powiat Trzebnicki tylko w tym roku przekazał kwotę w wysokości pół miliona złotych. Wsparcia udzielają też gminy powiatu trzebnickiego, przekazując środki finansowe na wyposażenie pracowni biologii molekularnej. Dlaczego jako jedyny samorządowiec burmistrz Marek Długozima odmówił wsparcia inicjatywy? Dlaczego w momentach, w których chodzi o realne działania i solidarność burmistrz mówi nie? To tak jakby mówił nie mieszkańcom, nie dla sprzętu, który jest tak bardzo potrzebny.”

Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski mówił wtedy tak:

„Niestety pan burmistrz Marek Długozima poszedł inną drogą. Chce wiele rzeczy robić indywidualnie, nie uczestniczy w naszych wspólnych projektach. Będziemy wspierać Zarząd Powiatu Trzebnickiego jako wójtowie i burmistrzowie w działaniach, w związku i ze szpitalem i innymi dobrymi projektami na rzecz naszych mieszkańców.”

Burmistrz Robert Lewandowski

Dalej komentarz był następujący:

„Ostatnie działania burmistrza Marka Dugozimy sprawiły, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia zostało bardzo mocno zachwiane. Naraził on wiele osób na niepotrzebny stres, mówiąc, że powiat trzebnicki ma zamiar sprzedać szpital. Zastanawiający jest powód, dlaczego to robi. Czyżby chciał odwrócić uwagę od licznych nieprawidłowości w Gimnie Trzebnica, kolejnej wizyty policji w urzędzie czy od toczących się postępowań?

Burmistrz Marek Długodzima próbuje skupić na sobie uwagę jako obrońca ludu, tylko nasuwa się pytanie, przed kim chce bronić? Kto tu jest wrogiem? Czy nie ten, który działa na szkodę mieszkańców, który sieje ferment i nienawiść? Czy wrogiem nie jest ta osoba, która niszczy zamiast budować i dzieli zamiast łączyć?

Burmistrz Marek Długozima proponuje przejęcie szpitala w Trzebnicy przez Gminę Trzebnica, co jest dla nas irracjonalne. Warto przypomnieć, że w 2015 roku, kiedy to współrządził powiatem trzebnickim, doszło do zawarcia porozumienia, na mocy którego szpital w Trzebnicy miał być przekazany Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu. Wykonując jego wolę, Zarząd Powiatu Trzebnickiego przez 8 miesięcy nie pokrywał strat finansowych szpitala w Trzebnicy, przez co zagrożony był upadkiem. To właśnie burmistrz uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego, nie prowadząc rozmów z wójtami i burmistrzami powiatu trzebnickiego. To burmistrz Marek Dugozima nie konsultował planów z personelem medycznym szpitala i nie informował nikogo o podjętych działaniach. Rezultatem tych działań były liczne protesty personelu medycznego i mieszkańców powiatu trzebnickiego. Warto wskazać, że protesty mieszkańców w 2015 roku, kiedy to burmistrz Długozima współrządził powiatem, były szeroko opisywane w mediach krajowych.

Arogancja, brak rozmów i konsultacji sprawiły, że personel szpitala, mieszkańcy i wszyscy, którzy nie byli zadowoleni z decyzji poprzedniego zarządu, protestowali na ulicach miasta, organizując tzw. pogrzeb szpitala. Zadziwiające jest także to, że burmistrz w swoim ostatnim dziele filmowym przypomina o tych wydarzeniach. Panie burmistrzu, Te protesty adresowane były wówczas do Pana. Trudno odpowiedzialnie prowadzić rozmowy z partnerem, wobec którego prowadzone są na szeroką skalę zakrojone postępowania. Trudno rozmawiać z partnerem, którego realizowane inwestycje obarczone są wieloma wadami prawnymi, które uniemożliwiają ich odbiór.

Dlaczego burmistrzowi Markowi Długozimie tak bardzo zależy na przejęciu szpitala? Czy dlatego, że sam planuje sprzedać go i tym samym pokryć swoje 80-milionowe zadłużenie? A może dlatego, że jak sam napisał w oświadczeniu z 2015 roku, chce mieć wpływ na sposób leczenia i dobór kadry?

Burmistrz Marek Długozima zarzuca brak konsultacji społecznej. A czy konsultował z Państwem budowę galerii przy Urzędzie Miejskim czy wykreślenie z umowy łącznika podziemnego pomiędzy halą widowiskowo-sportową a Szkołą Podstawową nr 2? Czy kiedy burmistrz podejmował decyzję o odwołaniu prezesa Gminnego Centrum Medycznego pytał Państwa o zdanie? Czy zostali Państwo poinformowani, kto obecnie zarządza placówką i dlaczego nie mogą się Państwo dodzwonić do przychodni? Czy burmistrz zapytał Państwa o zdanie, gdy likwidował na terenie miasta przystanki autobusowe? Czy burmistrz Marek Długozima wyjaśnił Państwu, dlaczego dzieciom z APN Talent odmawia się korzystania z boisk sportowych na terenie gminy, a chętnie przyjmują ich u siebie samorządowcy z sąsiednich gmin?”

Top