Trzebnicki ZHP na fotografiach

Posiadasz pamiątkowe zdjęcia związane z działalnością drużyn ZHP z terenu gminy Trzebnica lub innych gmin powiatu trzebnickiego? Przyłącz się do tworzenia albumu TRZEBNICKIE HARCERSTWO W FOTOGRAFII 1945-2024.

Trzebniccy harcerze poszukują zdjęć, pamiątek i dokumentów związanych z naszym, regionalnym harcerstwem z lat PRL-u i po roku 1989.  Komendant Trzebnickiego Szczepu Drużyn Harpagan hm Adrian Opałka realizuje projekt dotyczący druku albumu o regionalnym harcerstwie.
– Ktokolwiek posiada harcerskie zdjęcia z tamtych czasów proszony jest o udostępnienie ich w celu zeskanowania w dużej rozdzielczości – zwraca się z prośbą hm Adrian Opałka.

Zdjęcia będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Facebook: facebook.com/trzebnica.harcerstwo.zhp.w.fotografii

Top