Kolejne komitety złożyły protesty wyborcze

Kolejne dwa komitety wyborcze zdecydowały się na złożenie protestu wyborczego dotyczącego nieprawidłowości podczas pierwszej tury wyborów na Burmistrza Trzebnicy.

Debata kandydatów na burmistrza Trzebnicy z dnia 5 kwietnia

Przypomnijmy, że dwa dni po wyborach, które odbyły się 7 kwietnia, ogólnopolskie media zaczęły opisywać niepokojące sygnały dotyczące wyborów samorządowych w Trzebnicy. Chodziło o nieprawidłowości dotyczące obsadzenia obwodowej komisji członkiem rodziny jednego z kandydatów oraz zaginionych kart do głosowania.

W związku z tymi doniesieniami pierwszym komitetem, który 12 kwietnia złożył protest był KWW Iwony Kurowskiej „Samorząd i Demokracja”. Komitet uzasadniał wtedy:

Przykład obsadzenia jednej z komisji obwodowych w Trzebnicy najbliższym członkiem rodziny jest złamaniem zasad Kodeksu Wyborczego. Tego samego zdania jest były Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Zatem uważamy, że nasze działanie jest uzasadnione. Protest wyborczy został złożony również z szacunku dla naszych wyborców, którzy oczekują, że wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane przez niezawisły sąd.

W ostatnich dniach protest o podobnym uzasadnieniu i dotyczący tych samych nieprawidłowości złożyły dwa inne komitety, które w wyborach wystawiły swoich kandydatów na burmistrza. Mowa o KW „Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy”, gdzie kandydatem był Krzysztof Śmiertka oraz KWW Zbigniewa Kuźmy, gdzie kandydatem na burmistrza był właśnie Zbigniew Kuźma.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ma 30 dni na rozpatrzenie protestów wyborczych. Zatem pierwszy protest powinien zostać rozpatrzony do 13 maja.

Top