Ważne pytania dotyczące starań Trzebnicy o status uzdrowiska

Klub radnych Iwony Kurowskiej złożył podczas sesji Rady Miejskiej (28 maja br.) interpelację z pytaniami dotyczącymi przywrócenia statusu uzdrowiska na obszarze miasta Trzebnica. Temat uzdrowiska zanany jest od wielu lat i był podnoszony podczas ostatniej kampanii wyborczej. Burmistrz Marek Długozima kolejny raz składał obietnice, że uzdrowisko stanie się faktem już niebawem.

W interpelacji czytamy, że informacje dotyczące przywrócenia statusu uzdrowiska na obszarze miasta Trzebnica pojawiają się już od wielu lat. Medialne wypowiedzi burmistrza Marka Długozimy dla Radia Wrocław oraz Faktów TVP Wrocław sięgają roku 2012. Burmistrz informował wtedy, że gmina rozpoczyna proces starania się o nadanie tego statusu. W owym czasie powołany został również specjalny zespół osób, który miał czuwać nad poszczególnymi tematycznymi zagadnieniami przedsięwzięcia. W grudniu 2013 roku przedstawiciele Gminy Trzebnica złożyli oficjalną wizytę w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie przedstawiając swoje zamierzenia i plany. Uzyskano wtedy pozytywną opinię i tym samym przysłowiowe zielone światło w drodze o nadanie statusu uzdrowiska dla gminy.

W lipcu 2021 roku w wywiadzie dla Radia Wrocław burmistrz Marek Długozima mówił, że ma nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem historycznym, kiedy to Trzebnica stanie się uzdrowiskiem. W kwietniu 2022 roku w wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej burmistrz potwierdził swoje założenia i powiedział, że: „Pierwsi kuracjusze mogliby przyjechać do Trzebnicy już w 2023 roku”.

Aby uzyskać status uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej należy potwierdzić lecznicze właściwości surowców i klimatu a także sporządzić operat uzdrowiskowy. W związku z tym zadane zostały następujące pytania:

  1. Czy Gmina Trzebnica ma złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych? Czy Gmina złożyła wniosek o wydanie odpowiedniego świadectwa potwierdzającego te właściwości do jednostki uprawnionej przez ministra zdrowia?
  2. Czy Gmina Trzebnica spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska?
  3. Czy stan naszej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej spełnia zapis ustawy mówiący o posiadaniu infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej?
  4. Wiemy, że Gmina Trzebnica nie posiada w chwili obecnej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego przygotowanych do prowadzenia lecznictwa. Kiedy rozpoczną się prace remontowo-budowlane dotyczące wspomnianych wcześniej budynków gminnych przeznaczonych na ten cel? W szczególności proszę o informacje dotyczące budynku zakupionego w roku 2021 od Sióstr Boromeuszek – kiedy planowany jest remont tego budynku?
  5. Na jakim etapie jest projekt dotyczący wykonania odwiertu geotermalnego (uzyskane dofinansowanie w wysokości 17 mln 350 tys. zł z rządowego programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”), którego celem jest sprawdzenie istnienia wód geotermalnych na terenie Gminy Trzebnica? Kiedy rozpoczną się prace odwiertowe?
  6. Czy Gmina Trzebnica przystąpiła do sporządzenia operatu uzdrowiskowego? Jeśli tak, proszę o informację kiedy rozpoczęto sporządzanie operatu oraz na jakim etapie przygotowywania tego dokumentu się znajdujemy?
  7. Dlaczego do tej pory nie została powołana Komisja Uzdrowiskowa Rady Gminy, z którą zgodnie z przepisami prawa Gmina powinna uzgadniać operat uzdrowiskowy?

Gmina ma na odpowiedź 14 dni, zatem do 11 czerwca mieszkańcy dowiedzą się na jakim etapie są starania o status uzdrowiska dla Trzebnicy.

Top