„Panorama Trzebnicka” pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

We wtorek 4 czerwca Stowarzyszenie Gazet Lokalnych złożyło wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli czterech wybranych samorządów województwa dolnośląskiego w sprawie gazet samorządowych.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczy:

1. Zasadności wydatkowania środków publicznych
2. Realizacji zadań wykraczających poza zadania przypisane Jednostkom Samorządu Terytorialnego
3. Prowadzenia nieuczciwej konkurencji
4. Wykorzystania środków publicznych do realizacji własnych celów politycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa dolnośląskiego i bezpośrednie naruszenie w ten sposób Ustawy o samorządzie gminnym oraz Konstytucji RP.

Cztery samorządy, które znajdą się pod lupą Najwyższej Izby Kontroli to: Gmina Brzeg Dolny, Gmina Trzebnica, Miasto Wrocław oraz Miasto Świdnica.

Wnioskodawca uzasadnia to następująco:

Media samorządowe, zwane też mediami władzy (określenie za: Sieć Obywatelska Watchdog Polska) wydawane są przez wiele samorządów w Polsce. W formie gazet, portali internetowych, telewizji, rozgłośni radiowych. Nie pełnią funkcji informacyjnych a propagandowe na rzecz władz lokalnych. Nie pełnią funkcji kontrolnych, nie opisują rzeczywistości, a jedynie jej fragment, z perspektywy atrakcyjnej dla władzy. Wydawane są bezpośrednio przez urzędy, jednostki podległe bądź spółki gminne i miejskie. Ta praktyka dewastuje rynek mediów lokalnych, podważa zaufanie obywateli do władzy, narusza standardy demokratyczne i jest wprost zamachem na niezależne media regionalne i lokalne.

1. Gmina Brzeg Dolny. Wydaje bezpłatny dwutygodnik „Panorama Brzegu Dolnego” poprzez jednostkę zależną – Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. Nakład: ok. 10.000 egzemplarzy w gminie zamieszkałej przez ok. 15.000 osób. Objętość: 32 strony. Koszt wydawania z 2023 roku: 466.788, 11 zł. Publikuje płatne reklamy i ogłoszenia. (dane finansowe za: kuriergmin.pl)

2. Gmina Trzebnica. Wydaje bezpłatny dwutygodnik „Panorama Trzebnicka” poprzez jednostkę zależną – Gminne Centrum Kultury i Sztuki. Nakład: 10.000 egzemplarzy w gminie zamieszkałej przez ok. 24.000 osób. Objętość: 40-48 stron. Koszt: nieznany. Publikuje płatne reklamy i ogłoszenia.

3. Miasto Świdnica. Wydaje bezpłatny dwutygodnik „Moja Świdnica” oraz mojaswidnica.pl poprzez jednostkę zależną – Miejską Bibliotekę Publiczną. Nakład 15.000 egzemplarzy w mieście zamieszkałym przez 53.000 osób. Objętość gazety: 24 strony. Publikuje płatne reklamy i ogłoszenia. Portal aktualizowany codziennie. Koszt roczny: ponad 200.000 zł bez kosztów osobowych (dane finansowe za: MBP w Świdnicy)

4. Miasto Wrocław. Wydaje portal informacyjny Wroclaw.pl oraz bezpłatną gazetę pod tym samym tytułem poprzez Centrum Komunikacji Społecznej w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Roczny koszt w 2011 roku – ponad 6 mln zł (dane finansowe za: tuwroclaw.com) Mamy nadzieję, że NIK podejmie nasz wniosek, skontroluje o czarno na białym jednoznacznie stwierdzi, co winno zostać stwierdzone.

Top