Długozima ulega pod naciskiem radnych. Szkoła w Boleścinie będzie jednak remontowana.

Już w sierpniu 2022 roku na stronie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy dowiedzieliśmy się, że:Zgodnie z daną przez burmistrza Marka Długozimę obietnicą, w Szkole Podstawowej w Boleścinie zaczął się nowy etap historii. Trwa wakacyjny remont holu, korytarzy i klas w przedszkolu„. Jednak 10 miesięcy później dowiedzieliśmy się z decyzji Sanepidu w jak złym stanie sanitarno-technicznym jest budynek szkoły.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej sporządzonego w dniu 12 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Boleścinie wydał decyzję nr 291/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku, w której nakazał Gminie Trzebnica wykonanie wielu prac w obiekcie.

W sierpniu 2022 burmistrz Długozima obiecał remont szkoły ówczesnej dyrektor Annie Kurnickiej. Rok później Sanepid stwierdził szereg uchybień sanitarno-technicznych. (fot. UM Trzebnica)
W lipcu 2024 burmistrz Długozima składa kolejną obietnicę remontu szkoły dyrektor Barbarze Kogut. Robi to po zdecydowanej interwencji radnej Iwony Kurowskiej i radnej Grażyny Madalińskiej (fot. UM Trzebnica)

W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy wskazał na szereg braków oraz uchybień i w związku z tym stwierdził naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych mówiących o:

– złym stanie technicznym ściany w korytarzu komunikacyjnym z dużym zaciekiem, odpryskami farby, trudną do utrzymania w czystości,

– zniszczonych, wyeksploatowanych, w złym stanie technicznym, z ubytkami, wybrzuszone i bez listew przypodłogowych wykładziny podłogowe w klasach lekcyjnych i sali gimnastycznej,

– brudnych ścianach i suficie w sali lekcyjnej nr 2, z odpryskami farby, wykładzina podłogowa w złym stanie technicznym i zniszczona.

Inspektor Sanitarny w Trzebnicy przypomniał jednocześnie, że jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że w przypadku niewykonania decyzji nr 291/23 w wyznaczonym terminie do 31 sierpnia 2024 roku, będą stosowane grzywny w celu przymuszenia w wysokości do 50 tys. zł przy każdorazowym wymiarze grzywny zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Burmistrz Marek Długozima w roku 2022 zapowiadał, że w Szkole Podstawowej w Boleścinie zaczął się nowy etap historii. Niecały rok później Inspektor Sanitarny wskazał na szereg braków oraz uchybień i w związku z tym stwierdził naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych.
(fot. UM Trzebnica)

Interwencja radnej Kurowskiej i radnej Madalińskiej. Długozima zrzuca winę na sołtysa.

Na sesji absolutoryjnej w dniu 21 czerwca o poważnym zagrożeniu dla funkcjonowania szkoły w Boleścinie alarmowała radna Grażyna Madalińska i radny Wojciech Duży. Następnego dnia radna Iwona Kurowska wystąpiła do Sanepidu o udostępnienie treści decyzji wydanej w roku 2023 przez Powiatowego Inspektora Powiatowego. W związku z nakazami zawartymi w tej decyzji, radna wystąpiła w dniu 3 lipca 2024 z interpelacją do burmistrza Trzebnicy:

„W związku z przedstawionym stanem faktycznym opisanym na dzień 29 czerwca 2023 roku w uzasadnieniu decyzji nr 291/23 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, oraz zbliżającym się ostatecznym terminem (31 sierpnia 2024) dotyczącym dwóch z trzech nakazów, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania bardzo istotne z punktu widzenia uczniów, kadry nauczycielskiej oraz rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Boleścinie:

  1. Czy Gmina Trzebnica doprowadziła do należytego stanu sanitarno-technicznego ścianę w korytarzu komunikacyjnym w Szkole Podstawowej w Boleścinie z terminem wykonania tego obowiązku do dnia 31 sierpnia 2023 roku?
  1. Czy Gmina Trzebnica doprowadziła już do właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego wykładziny podłogowe w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i uzupełniła listwy przypodłogowe? Jeśli nakaz Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie został jeszcze wykonany, proszę o informację czy Gmina Trzebnica rozpoczęła już prace i czy wykona ten obowiązek zgodnie z decyzją do 31 sierpnia 2024 roku?
  1. Czy Gmina Trzebnica doprowadziła już do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz wykładzinę podłogową w sali nr 2 i uzupełniła listwy przypodłogowe? Jeśli nakaz Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie został jeszcze wykonany, proszę o informację czy Gmina Trzebnica rozpoczęła już prace i czy wykona ten obowiązek zgodnie z decyzją do 31 sierpnia 2024 roku?

Podczas sesji absolutoryjnej Marek Długozima stwierdził, że stan szkoły w Boleścinie to efekt wieloletnich zaniedbań. To dość kuriozalne stwierdzenie biorąc pod uwagę fakt, że Długozima burmistrzem jest nieprzerwanie od 2006 roku. W szczególności o brak zainteresowania stanem tej szkoły Długozima oskarżył sołtysa i właśnie radną Madalińską (film z fragmentem sesji poniżej).

Długozima we wpisie z 10 lipca twierdzi, że postanowił przeprowadzić remont. W rzeczywistości wykonuje nakazy Sanepidu i pilne prace wymuszone po interwencji radnych

„Szkoła w Boleścinie wymaga również szeregu mniejszych inwestycji, które będą sukcesywnie realizowane. Zdecydowałem, że najistotniejsze w tej chwili dla uczniów oraz personelu szkoły będzie przystosowanie i wyremontowanie pomieszczeń na parterze budynku, które zostaną przeznaczone dla grupy przedszkolnej oraz grupy zerowej, wykonanie remontu sanitariatów dla uczniów, a także remont pomieszczeń administracyjnych.” – stwierdza Długozima.

Top