Rozmowa z Grzegorzem Derelą – kandydatem na Wójta Gminy Zawonia

Niedawno w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym ogłosił Pan oficjalnie, że zamierza ubiegać się o urząd Wójta Gminy Zawonia. Co skłoniło Pana do podjęcia tej decyzji i jakie główne cele chciałby Pan zrealizować, sprawując tę funkcję?

– Moją główną motywacją do tego, by ubiegać się o urząd Wójta Gminy Zawonia, było dostrzeżenie potencjału gminy i jej mieszkańców, a właściwie faktu, że ten potencjał nie jest należycie wykorzystywany lub jest zwyczajnie marnowany. Czas na zmianę i należyte zadbanie o mieszkańców Gminy Zawonia.

W podjętej przeze mnie decyzji wspiera mnie moja córka Wiktoria, za co bardzo jej dziękuję. Ogromne wsparcie okazali i okazują każdego dnia mieszkańcy gminy, którzy od wielu już lat czekają na wdrażanie konkretnych rozwiązań, zwłaszcza w obszarach, które od dawna pozostają nierozwiązane, takich jak budowa sieci dostępu do szerokopasmowego internetu czy remont dróg i oświetlenia. Moim celem jest poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Chcę otworzyć się na dialog z mieszkańcami i skupić się na zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, jednocześnie kierując gminę na bardziej ekologiczne tory. Wierzę, że moje doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w biznesie, jak i w organizacjach pozarządowych , pozwoli mi skutecznie reprezentować i rozwijać Gminę Zawonia.

Czy objęcie przez Pana urzędu Wójta Gminy Zawonia będzie kontynuacją dotychczasowej polityki sprawowanej przez obecną Panią Wójt, czy raczej nowym spojrzeniem na gminę?

– Mój priorytet to nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, ale ich podniesienie na wyższy poziom. Planuję przekształcić naszą gminę w ekologiczne centrum, co przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. W pierwszym roku zamierzam przeprowadzić gruntowną analizę, jednocześnie koncentrując się na priorytetach, takich jak natychmiastowa budowa sieci dostępu do szerokopasmowego internetu oraz remont dróg i oświetlenia. Te działania stanowią fundament mojej wizji, której chcę dostarczyć już od pierwszego dnia, jak tylko uzyskam poparcie lokalnej społeczności.

W jaki sposób Pana bogate doświadczenie zawodowe, cechy osobiste oraz predyspozycje będą stanowiły wartość dodaną w skutecznym sprawowaniu urzędu Wójta?

– Przez wiele lat odnosiłem sukcesy w prowadzeniu firm z branży innowacyjnych technologii, zdobywając chociażby uznanie w projekcie GreenEvo. Aktualnie pełnię funkcję Pełnomocnika ds. Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Jestem Prezesem Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Koordynatorem Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego i Rady Seniorów Powiatu Trzebnickiego. Jestem przekonany, że moje wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu dużymi zespołami i sukcesach w prowadzeniu firm z branży innowacyjnych technologii stanowi solidny fundament do efektywnego sprawowania urzędu Wójta. Moje predyspozycje, takie jak umiejętność podejmowania trudnych decyzji, elastyczność w myśleniu strategicznym, oraz zdolność do otwartej komunikacji, są niezmiernie ważne w pracy publicznej. Te cechy, w połączeniu z konkretnymi osiągnięciami zawodowymi, pozwalają mi skutecznie przekładać idee na działania, co będzie kluczowe w sprawowaniu urzędu Wójta, o czym mieszkańcy Gminy Zawonia będą mogli się przekonać oddając na mnie swój głos już 7 kwietnia.

Jest Pan wieloletnim mieszkańcem Gminy Zawonia, co Pana zdaniem ją wyróżnia? Co sprawia, że warto tu mieszkać czy wybrać właśnie ten region, by się tu osiedlić?

– Mieszkam w Gminie Zawonia od wielu lat, konkretnie w miejscowości Skotniki i czuję ogromną więź z tym regionem. To, co moim zdaniem wyróżnia naszą gminę, to nie tylko malowniczy krajobraz i różnorodność terenu, ale przede wszystkim atmosfera spokoju i bliskość natury. Gmina Zawonia oferuje przepiękne tereny zalesione, doskonałe trasy rowerowe, a nawet miejsca, które przyciągają profesjonalistów, takich jak Michał Kwiatkowski, który na treningi w drodze po tytuł Mistrza Świata w Kolarstwie Szosowym wybrał właśnie naszą gminę.
Zachody słońca na przełęczy Prababka są niezapomniane i przyciągają wielu odwiedzających spoza gminy. Chcę wykorzystać tę różnorodność, aby cieszyć nie tylko mieszkańców, ale także osoby spoza Dolnego Śląska.
Jednak to nie tylko urok krajobrazu sprawia, że warto tu mieszkać. Gmina Zawonia to miejsce, gdzie cisza i spokój stanowią naturalny element życia. To raj dla osób, które cenią walory przyrodnicze i pragną odetchnąć po intensywnym dniu prac. Wybierając ten region, można liczyć nie tylko na piękno otoczenia, ale również na autentyczną, lokalną społeczność, gdzie sąsiedzi są blisko, a wspólne wartości tworzą silne więzi międzyludzkie. To właśnie te elementy sprawiają, że Gmina Zawonia jest wyjątkowym miejscem do zamieszkania i osiedlenia się.

Wybory samorządowe, podczas których mieszkańcy wybiorą osobę zaufaną, rozumiejąca ich potrzeby i oczekiwania na funkcję Wójta Gminy Zawonia już 7 kwietnia. Jaki jest plan Pana kampanii i w jaki sposób zamierza Pan dotrzeć do mieszkańców i przekonać ich do tego, by to właśnie na Pana zagłosowali?

– Wierzę w potencjał zespołu, który zbudowałem. Kandydaci do Rady Gminy Zawonia są zaangażowani w życie społeczności, mają wolę walki i determinację do działania na rzecz gminy. Chcę być sprawnym managerem, wspierając ich na każdym etapie. Nasza kampania opiera się na dialogu, rozmowach i słuchaniu głosów mieszkańców. To oni są priorytetem, a ich potrzeby będą dla mnie kluczowe.
Przewiduję organizację spotkań z mieszkańcami, gdzie będę mógł dzielić się swoją wizją i odpowiadać na pytania. Ponadto, planuję wykorzystać media społecznościowe i lokalne media, aby dotrzeć do szerszej grupy mieszkańców i informować ich o moich propozycjach i planach dla gminy.
Ważnym elementem kampanii będzie również dialog z mieszkańcami, aby zrozumieć ich obawy, potrzeby i pomysły na rozwój gminy. Chcę, aby moja kampania była otwarta, transparentna i oparta na dialogu, co mam nadzieję, przekona mieszkańców, że jestem odpowiednią osobą na stanowisko Wójta Gminy Zawonia.

Poza Panem i obecna Panią Wójt nie pojawił się, przynajmniej na razie, inny kandydat do tego, by reprezentować interesy i zaspokajać potrzeby mieszkańców Gminy Zawonia pełniąc funkcję Wójta. Czy Pana zdaniem to się jeszcze zmieni?

– Nie posiadam obecnie informacji na temat innych potencjalnych kandydatów do funkcji Wójta Gminy Zawonia poza mną i obecną Panią Wójt. Jednakże wierzę, że każdy, kto dostrzeże potrzebę zmian i posiada determinację do ciężkiej pracy, może zdecydować się na kandydowanie. W demokratycznym społeczeństwie zawsze istnieje możliwość, że pojawią się nowe kandydatury, dlatego z niecierpliwością obserwuję rozwój sytuacji przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Wspominał Pan o tym, że KWW Grzegorza Dereli składa się z zespołu, w którym drzemie ogromny potencjał oraz chęć zmian. Wybory samorządowe odbędą się za dwa miesiące, to dość krótki okres na zaprezentowanie siebie i swoich planów mieszkańcom. Czy wszystko mają Państwo już zaplanowane i przygotowane do tego, by dać się poznać wyborcom?

– Hasło, jakie przyświeca nam od samego początku brzmi: „Otwórzmy Gminę na nowe możliwości”. Jestem przekonany, że to właśnie ja wraz z moim zespołem, który już niebawem przedstawię oficjalnie, jesteśmy odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Mamy już ustalony plan działania i jesteśmy intensywnie zaangażowani w przygotowania do wyborów samorządowych. Odpowiadając na pana pytanie – Tak! Jesteśmy gotowi do intensywnej kampanii, której celem jest budowanie zaufania i przekonanie mieszkańców, że jesteśmy odpowiednią drużyną do reprezentowania ich interesów. Jak już wcześniej wspomniałem, planujemy organizację spotkań, prezentacji oraz aktywną obecność w mediach społecznościowych i lokalnych mediach, aby skutecznie przekazać nasze propozycje i wizję rozwoju gminy.
Równocześnie, zależy nam na dialogu z mieszkańcami, dlatego przykładamy dużą wagę do słuchania ich potrzeb i opinii. Chcemy być dostępni i otwarci na dyskusję, aby mieszkańcy mieli pełną informację i mogli podjąć świadomą decyzję podczas wyborów.

Czy odczuwa Pan obawę przed wynikiem wyborów?

– Oczywiście, zawsze towarzyszy pewna obawa przed wynikiem wyborów. To naturalne uczucie w tak istotnym procesie demokratycznym. Niemniej jednak jestem przekonany o wartości naszych propozycji, doświadczeniu oraz zespole, który współtworzy. Mamy jasną wizję i konkretny plan działania na rzecz gminy. Chociaż wyniki są niepewne, skoncentrowani jesteśmy na budowaniu zaufania i uświadomieniu mieszkańcom, że jesteśmy najlepszym wyborem dla rozwoju Gminy Zawonia.

Dlaczego Pana zdaniem mieszkańcy Gminy Zawonia powinni oddać głos właśnie na Pana? Dlaczego to właśnie Panu mają zaufać?

Moje ogromne doświadczenie i sukcesy w efektywnym zarządzaniu dużymi zespołami to gwarancja kompetencji i skuteczności. Realizacja międzynarodowych projektów o budżetach zbliżonych do 100 milionów złotych dała mi wyjątkowe umiejętności w podejmowaniu ryzyka oraz radzeniu sobie z dużą odpowiedzialnością.
Mieszkam w Gminie Zawonia od blisko 25 lat, co pozwala mi doskonale zrozumieć lokalne realia oraz potrzeby mieszkańców. Jako kandydat na Wójta, jestem przekonany, że możemy wspólnie wprowadzić realne zmiany na lepsze. Mam odmienną wizję funkcjonowania naszej gminy od obecnie nią zarządzających

Jak zamierza Pan przekonać mieszkańców Gminy Zawonia, aby oddali swój głos na Pana i kandydatów do Rady Gminy?

– Szanowni Państwo, wierzę, że poprzez jedność w działaniu oraz wzajemne wsparcie możemy być dumni z miejsca, w którym mieszkamy, wychowujemy nasze dzieci i się starzejemy. Gmina Zawonia może stać się miejscem przyjaznym dla nas wszystkich, na każdym etapie naszego życia., Dlatego zwracam się do Państwa z serdecznym apelem o otwarcie się na nowe perspektywy, jakie stwarza dostęp do ogromnych funduszy unijnych. Zachęcam do aktywnego udziału w dialogu i rozmowach, które pozwolą nam wspólnie określić cele i kierunek rozwoju naszej gminy.
Państwa wybór, dokonany 7 kwietnia, będzie kluczowy dla kształtowania przyszłości naszej gminy przez kolejne 5-10 lat. Razem możemy tworzyć wspólnotę, która rozwija się i prosperuje, odnosząc sukcesy na różnych płaszczyznach życia społecznego. Dlatego zachęcam Was drodzy mieszkańcy Gminy Zawonia do udziału w tym ważnym procesie demokratycznym i podjęcie decyzji. Otwórzmy naszą gminę na nowe możliwości!

Dziękujemy za rozmowę.

Top